تلفن : 66959800 - 66959700

Menu

نمایشگاه کتاب در زاهداناسفند 01, 1397

این بار در استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان منتظر شما دوستان همیشگی انتشارات کاهه هستیم

تاریخ: 5 تا 11 اسفند ماه 1397

آدرس: محل دائمی نمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان (زاهدان)، غرفه انتشارات کاهه، بخش کتاب های کمک آموزشی